Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal afspraken opgesteld. Wilt u deze afspraken lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Huisregels

 • Ik ga fijn en respectvol met anderen om.
 • Ik praat op een prettige en rustige manier met anderen.
 • Als ik naar het toilet wil, zeg ik dat tegen de overblijfjuf.
 • Heb ik een vraag of wil ik iets oplossen dan vraag/bespreek ik het met de overblijfjuf.
 • Ik loop rustig door de gangen als we naar buiten gaan.
 • De groepen 1 t/m 4 gaan eerst eten en om 12:30 uur buiten spelen.
 • De groepen 5 t/m 8 gaan eerst buiten spelen en om 12:30 uur eten.

Regels voor, tijdens en na het eten

 • Ik zoek rustig een plaatsje.
 • We eten gezellig samen en wensen elkaar smakelijk eten.
 • Tijdens het eten zit ik aan tafel.
 • Een snoepje (na het eten) mag. Is er meer snoep of heb ik chips bij me? Dan gaat dat mee naar huis.
 • Als ik klaar ben met eten, laat ik de tafel netjes achter: kruimels, papiertjes enz. gaan de prullenbak in.
 • Ik blijf rustig aan de tafel zitten en mag een boek lezen, spelletje spelen, een tekening of kleurplaat maken of gezellig met anderen kletsen.
 • Als we naar buiten gaan, berg ik mijn tas op. Ik trek mijn jas aan en wacht bij de deur zodat we gezamenlijk naar buiten lopen.

Regels tijdens het spelen

 • Ik speel met het spelmateriaal van het overblijven! (computerspelletjes, smartphones blijven in de tas).
 • Ik ga netjes en voorzichtig met het spelmateriaal om. Op deze manier hebben we er langer plezier van.
 • Heb ik met het spelmateriaal gespeeld? Dan ruim ik het op.
 • Voetballen doen we op het pannaveld.
 • Tijdens het buiten spelen is het huisje, de boot, het klimrek en het pannaveld voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4.
 • De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen op het klimrek en het pannaveld spelen. Zij mogen het huisje gebruiken om in te zitten en met elkaar te praten.
 • Als ik naar het toilet wil, vraag /geef ik dit door aan de overblijfjuf. Ik ga beneden naar het toilet.
 • Om 12:50 uur ruimen we samen het speelgoed op. Ik wacht rustig buiten op de bel. We gaan groepsgewijs naar binnen.
 • De leerkrachten van de kleutergroepen komen bij droog weer, naar buiten. Bij slecht weer zijn de kleuters al in de klas.